UK   EN   PL   ru     🇺🇦  

Устаткування, що застосовується у дослідженнях.

Газові хроматографи оснащені повним комплектом детекторів, капілярними та насадковими колонками різної полярності та довжини. Це дозволяє підібрати умови для проведення будь-яких аналізів. Газові хроматографи укомплектовані:

  • Полум'яно-іонізаційним детектором – визначення з високою чутливістю переважної більшості органічних речовин. Використовується в аналізах продовольчої сировини, еко-моніторингу, аналіз якості бензинів, контролю виробничих процесів;
  • Електронно-захоплювальний детектор – детектор, який добре зарекомендував себе в аналізах на галоген, що містять, азотовмісні органічні речовини. А це: різні пестициди, речовини, що утворюються при хлоруванні води централізованого водопостачання, речовини, що забруднюють навколишнє середовище;
  • Термоіонний детектор - високочутливий до азот-і фосфор-вмісних органічних сполук. Широко застосовується для аналізу фосфоровмісних пестицидів, нітрозамінів у продуктах та продовольчій сировині;
  • Полум'яно-фотометричний детектор – знаходить застосування в аналізі сірковмісної та азотовмісної органіки. Використовується в аналізі дизельного палива на вміст сірки, також для кількісного визначення одорантів у природному газі (етилмеркаптан);
  • Детектор теплопровідності – крім органічних сполук чутливий до неорганічних газів. Тому широко використовується в аналізах: природного газу, газів, розчинених у трансформаторних оліях, для контролю чистоти промислових газів (водень, кисень, азот, аргон);

Рідинна хроматографія представлена ​​високоефективними рідинними хроматографами оснащеними системами градієнтного елюювання для поділу сумішей складного складу, різними за селективністю детекторами та набором аналітичних колонок.

У ВЕРХ системах встановлено спектрофотометричний, флуориметричний, електрохімічний детектори, які дозволяють визначати: мікотоксини, гормони, пестициди різної природи, консерванти в продуктах харчування, замінники цукру, речовини забруднювачі довкілля, складні органічні та біоорганічні речовини.

Інфрачервоний спектрофотометр з Фур'є перетворенням – дозволяє з високою точністю контролювати чистоту хімічних речовин, знаходить застосування в аналізі вмісту трансізомерів жирних кислот, перевірці справжності продукції, ідентифікації хімічних речовин. А в комплекті з хроматографічними дослідженнями дає вичерпну інформацію про досліджувані зразки.

Атомно-адсорбційний спектрофотометр – використовується при аналізі на вміст іонів металів у будь-яких середовищах: воді, повітрі, продуктах харчування, продовольчій та рослинній сировині.