UK   EN   PL   ru     🇺🇦  

Хроматограф Neochrom-ALCO

Хроматографічний комплекс Neochrom-ALCO призначений для дослідження біологічних рідин організму з метою виявлення факту вживання алкоголю
Визначення етанолу та інших психоактивних речовин здійснюється шляхом хроматографічного аналізу на алкоголь біологічних рідин (крові, сечі тощо), або експрес методом – аналізом повітря, що видихає людина (стосується алкоголю).
Швидкісні тести, що в більшій мірі використовують сьогодні, дозволяють виявити або спростувати факт вживання людиною психоактивних речовин або алкоголю, але вони не можуть використовуватися, наприклад, як докази в кримінальному провадженні. Для цього потрібні підтверджуючи дослідження, які є більш ґрунтовними, тривалими та вимагають специфічного обладнання.
Газові хроматографи із застосуванням аналізу рівноважної парової фази (HS–GC) – це аналітичний інструмент, який використовується для аналізу компонентів алкоголю в крові (BAC) у біологічних рідинах. Точність аналізу є важливим з огляду на юридичні питання. Швидкість аналізу, пропускна здатність зразків, токсичність реактивів і економічна ефективність є додатковими проблемами для високопродуктивних лабораторій.
В лабораторіях МОЗ Україні для аналізу алкоголю в крові вже декілька десятків років використовується алкілнітритний метод. Він полягає спочатку в дериватизації, тобто утворенні летких похідних спиртів при реакції з нітритом натрію в кислому середовищі (в присутності трихлороцтової кислоти) та з наступним аналізом на хроматографі з набивною колонкою і детектором по теплопровідності.
Суттєвими недоліками методу є його токсичність, низька роздільна здатність набивної колонки і низька чутливість детектора, в зв’язку з чим виникає необхідність використання великих об’ємів парофазної проби (1 см3).
Команда Неохром пропонує свої рішення для аналізу алкоголю, аліфатичних спиртів та інших психоактивних наркотичних речовин у біологічних середовищах організму людини з використанням вітчизняних газохроматографічних комплексів NeoCHROM власного виробництва.
Вперше про запропонований метод було повідомлено на декаднику судмедекспертів, що пройшов з 25.05.15 по 27.05.15 у Харківській медичній академії післядипломної освіти.
Метод було покращено та вдосконалено з врахуванням напрацювань нашого колеги – завідувача відділення судово-медичної токсикології ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» – пана Фелікса КАХАНОВСЬКОГО і групи його однодумців, що викладені у методичних рекомендаціях «Визначення етилового спирту та виявлення інших аліфатичних спиртів С15 у біологічних об’єктах методом газової хроматографії рівноважної парової фази», Київ 2014.
Оскільки дозволяється використання інших засобів вимірювань і приладів, нами були внесені певні покращення та спрощення, які не поступаються за метрологічними й технічними характеристиками оригіналу.
Ми пропонуємо прямий парофазний аналіз рівноважної парової фази без дериватизації з використанням автоматичного дозатора (автосемплера) з контрольованим термостатованим треєм для віал (ємностей для біологічних проб).
Принцип метода полягає в аналізі рівноважної пари, що утворюється в контрольованих умовах, на хроматографі NeoCHROM з полум′яно-іонізаційним детектором (ПІД). Проба відбирається з термостатованої віали та вводиться автосемплером в інжектор хроматографа. Весь процес- від відбору парофазної проби, отримання хроматограми до отримання звіту – автоматизований. Наші фахівці проводять налаштування програми обробки даних під форми замовника.

Процес аналізу на алкоголь(етанол) можна представити в наступному вигляді (стисло).

 • Внесення наважки/об′єму біоматеріалу у віалу об′ємом 2 см3
 • Внесення до віал з біоматеріалом розчину внутрішнього стандарту (н-пропанолу).
 • Встановлення віал (до 100 шт) в трей автосемплера і витримка їх деякий мінімальний час (зазвичай 5-10 хвилин) до набору потрібної температури (зазвичай 30-40 °С).
 • Пуск програми, отримання протокола.
Метод пройшов валідацію та напрацювання статистичних даних на більш ніж 4 000 проб у наших споживачів.
Хроматограми 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 проміле етанол + 1-пропанол (внутрішній стандарт).
Хроматограми 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 проміле етанол/1-пропанол (внтр. станд).
Коефіцієнт кореляції калібрувальної кривої дорівнює 0,9999 .
Калібрувальна крива за 7 рівнями концентрації (0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 проміле етанол + 1-пропанол 2,0 проміле)
Калібрувальна крива за 7 рівнями концентрації (0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 проміле етанол/1-пропанол 2,0 проміле)
Пік етанолу 0,2 проміле у порівняні з шумами на базовій лінії
Пік етанолу 0,2 проміле у порівняні з шумами на базовій лінії (s/n > 100)
Цей метод має високу чутливість - межа кількісного визначення на рівні 0,01 проміле. Результати мають високу збіжність.

Переваги нашого рішення на базі хроматографа NeoCHROM.

 •   Висока якість.   Гарантія на вироби під ТМ NeoCHROM - 7 років при щорічному технічному обслуговуванні. Наявність власної сертифікованій по 17025 лабораторії з приладами для користування на час ремонту або ТО.
 •   Мала залежність від людського фактору.   Автоматичне введення проб.
 •   Сучасний підхід.   Використання капілярної колонки, що має більшу роздільну здатність у порівнянні з набивною.
 •   Швидкість.   Тривалість одного аналізу менше за 40 секунд
 •   Зручність.   Відсутність стадії дериватизації та проста пробопідготовки (взяття наважки та попередній прогрів віал 5 хвилин)
 •   Чутливість.   Значно менша межа визначення у порівнянні з алкілнітритним методом.
 •   Економність.   Нижча загальна вартість володіння в порівнянні з закордонними аналогами.
Хроматограф для визначення алкоголю може бути використано також для визначення летких технічних органічних сполук без будь якої переробки чи зміни колонки.
Хроматограма суміші спиртів
Хроматограма суміші спиртів
В залежності від завантаження, для рішення цієї аналітичної задачі може знадобиться один або два хроматографа.
Хроматограф для визначення наркотичних засобів та інших психоактивних речовин в основі такий же. Потрібно лише замінити колонку на відповідну, і в інжектор вводиться рідка фаза, а не парова.
Хроматографи NeoCHROM для визначення алкоголю(справа) та наркотиків(зліва).
Хроматографи NeoCHROM для визначення алкоголю(справа) та наркотиків(зліва).
Для аналізу на наркотики бажано застосовувати масспектрометричний детектор, який дає можливість для ідентифікації компонентів з використанням бібліотек масс-спектрів в поєднанні з використанням індексів утримання. Проте для кількісного аналізу ГХ-ПІД або ГХ-МС потрібно використовувати еталонні зразки з відомим вмістом речовин.