UK   EN   PL   ru     🇺🇦  

Хроматограф Neochrom-P.I.A.N.O

Хроматографічний комплекс Neochrom-P.I.A.N.O призначений для газохроматографічного визначення компонентного складу бензинів, індустріальних розчинників, скипидару, дизельного палива методом капілярної газової хроматографії. За допомогою програмної надбудови визначається сума ефективних октанових чисел, що з урахуванням концентрації являє собою розрахункове октанове число за дослідницьким методом. Тривалість аналізу- 60 хв.

Можливості:

  • об'ємний, масовий і мольний вміст індивідуальних вуглеводнів і груп нормальних парафінів, ізопарафінів, ароматичних вуглеводнів, нафтенів, олефінів, оксидантів у діапазоні масових концентрацій від 0.01% до 90% (відповідає ASTM D5134, ДСТУ 6994 та ASTM D5580, ДСТУ 8997 і ДСТУ 2070),
  • фракційний склад, представлений температурами початку кипіння, 10%, 50%, 90% відгону і кінця кипіння, в діапазоні від 25 до 360 °С (відповідає ГОСТ 2177 і ASTM D86),
  • октанове число за дослідницьким методом у діапазоні від 80 до 100 одиниць (відповідає ГОСТ 8226 і ASTM D2699),
  • октанове число за моторним методом у діапазоні від 70 до 90 одиниць (відповідає ГОСТ 511 і ASTM D2700),
  • тиск насичених парів, відповідає ГОСТ 1756 і ASTM D2889, густина при 20 С в діапазоні від 700 до 800 г/л (відповідає ГОСТ 3900 і ASTM D4052).