UK   EN   PL   ru     🇵🇱  

MISJA

Produkcja, sprzedaż i obsługa aparatury wysokiej jakości dla różnych segmentów rynku. Wytwarzanie produktu, który jest lepszy od produktów konkurentów pod względem wszystkich parametrów. Zapewnienie jak najszerszego wyboru sprzętu laboratoryjnego dla KLIENTÓW z różnymi możliwościami finansowymi. Stworzenie sieci dealerskiej złożonej z fachowców będących w stanie ściśle współpracować w celu rozwiązywania problemów KLIENTÓW.

Zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednią i ciekawą pracę, godziwe wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, możliwości rozwoju zawodowego i dobre warunki pracy.

NASZ CEL:

Tworzenie dodatkowych korzyści dla klienta.

Motto:

My nie sprzedajemy sprzętu, lecz rozwiązujemy zadania naszych klientów.

Неохром
Північне Шосе, 30, Запоріжжя, Україна, 69006. .

Copyright ©, 2004   NeoCHROM®
When reprinting materials and using them in any form, including in electronic media, as well as on the Internet, a link to Neochrom is required.