UK   EN   PL   ru     🇵🇱  

PROFIL:

Działalność produkcyjna

Rozwijamy i sprzedajemy sprzęt laboratoryjny pod międzynarodową marką handlową NeoCHROM. Podstawą naszej udanej pracy jest wysokiej jakości spełnienie potrzeb naszych klientów.

Nasze przewagi konkurencyjne:
 • Produkty najwyższej jakości za rozsądną cenę;
 • Okres gwarancji na wszystkie nowe urządzenia wynosi co najmniej 7 lat;
 • Nowoczesna baza materialno-techniczna;
 • Indywidualne podejście do klienta;
 • Możliwość leasingu;

Jesteśmy jedyną ukraińską firmą produkującą chromatografy i spektrometry IR z transformacją Fouriera. Klientom o ograniczonych możliwościach finansowych proponujemy modernizację przestarzałego sprzętu laboratoryjnego, co pozwala na uzyskanie nowoczesnego urządzenia w cenie co najmniej dwukrotnie niższej od tej, jaką trzeba by zapłacić za nowe.

Produkcja spełnia wymagania i jest certyfikowana zgodnie z wymaganiami ISO-9001:2015

Usługi

Działem strukturalnym przedsiębiorstwa jest własne laboratorium badawcze, certyfikowane zgodnie z wymaganiami ISO-17025:2017. Unikalną cechą (w przeciwieństwie do naszych konkurentów) jest brak akredytacji branżowej, co pozwala nam szybko reagować na potrzeby klientów.

Następnie krótko:
 • Opracowanie metod, analiza fizyczna i chemiczna, badanie materiałów i substancji;
 • Projektowanie aparatury analitycznej na zamówienie. Projektowanie zautomatyzowanych systemów pomiarowych i systemów kontroli;
 • Wynajem sprzętu;
 • Wynajem laboratorium;
 • Oczyszczanie rozpuszczalników i odczynników z kontrolą jakości za pomocą widm IR, UV (widm masowych i NMR do uzgodnienia);
 • Rozpuszczalniki do chromatografii gazowej (również do pracy z detektorem wychwytu elektronów), HPLC

Wszystkie sprzedawane produkty są zgodne z Ustawą Ukrainy «O metrologii i działalności metrologicznej» (podlegają odpowiedniej certyfikacji i okresowej weryfikacji metrologicznej)

Неохром
Північне Шосе, 30, Запоріжжя, Україна, 69006. .

Copyright ©, 2004   NeoCHROM®
When reprinting materials and using them in any form, including in electronic media, as well as on the Internet, a link to Neochrom is required.