UK   EN   PL   ru     🇵🇱  

Serwis pogwarancyjny urządzeń

W sukcesywnym wykonywaniu zadań stojących przed Państwa laboratotium kluczową rolę odgrywa stan używanego sprzętu. Przyrządy muszą być cały czas sprawne i dawać wiarygodne wyniki ilościowe i jakościowe (z mierzalną i określoną dokładnością i poprawnością). Istnieje kilka sposobów na zapewnienie takiej sprawności urządzeń. Można jednocześnie zatrudniać iżyniera elektronika, specjalistę w dziedzinie przyrządów optycznych oraz specjalistę w dziedzinie chromatografii albo można też znaleźć pracownika, który łączy w sobie wszystkie wspomniane umiejętności zawodowe. Lub podpisać umowę z firmą, która zrzesza w swojej strukturze profesjonalistów z tych branż.

Jednak pracownik łączący wymienione umiejętności często jest dość drogi, a w przypadku współpracy z nim firma ponosi nie tylko koszty wynagrodzenia, ale także wydatki na części składowe i wyposażenie. Ponadto trudno dokładnie obliczyć koszty związane z czasem bezczynności sprzętu, co stanowi dodatkowy problem.

Umowa z naszą firmą jest pozbawiona powyżej wymienionych wad. Udało nam się zebrać zespół specjalistów, dzięki któremu firma gwarantuje jakość i terminowość serwisowania urządzeń. Określona wartość usług oferowanych pozwala bardzo precyzyjnie planuować wydatki. Poza opłatą abonamentową Państwo nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Uwaga

Obecnie firma zajmuje się serwisem urządzeń wyprodukowanych wyłącznie marką Neochrom. W przypadku innych produktów na rynku oferujemy modernizację i serwis gwarancyjny.

Przybliżony koszt gwarancji stanowi około 1199 € rocznie, z wyłączeniem kosztów podróży służbowej. Koszty podróży pokrywa klient.