UK   EN   PL   ru     🇵🇱  

System analityczny NeoCHROM-P.I.A.N.O

System działający na zasadzie chromatografii gazowej służący do oznaczania składu komponentów benzyn, rozpuszczalników przemysłowych, terpentyny i oleju napędowego metodą chromatografii kapilarnej.

System analitycznyNeoCHROM-STEROIDS

System NeoCHROM -STEROIDS pozwala na przeprowadzenie badań biochemicznych, takich jak oznaczenie profilu steroidowego i hormonów tarczycy metodą wysokosprawnej chromatografii gazowej.

System analitycznyNeoCHROM-BioDIESEL przeznaczony jest do kompleksowego badania biodiesla.

System analityczny NeoCHROM-FAT przeznaczony jest do kompleksowych badań tłuszczów i olejów.

Kompleksowe podejście pozwalające na stwierdzenie obecności dodatków tłuszczów roślinnych do tłuszczów zwierzęcych, oznaczenie izomerów cis-trans kwasów tłuszczowych w celu stwierdzenia przypadków fałszowania tłuszczu mlecznego uwodornionymi olejami roślinnymi oraz analizę zawartości steroli i wosków.

System analityczny NeoCHROM-VOC

przeznaczony do oznaczania lotnych związków organicznych w wyrobach lakierniczych metodą kapilarnej chromatografii gazowej.