UK   EN   PL   ru     🇺🇦  

Політика сфери якості випробувальної лабораторії, що працює за ТМ «НеоХРОМ»

Випробна лабораторія ТОВ «НеоХРОМ» є сучасним, добре оснащеним центром проведення випробувань та експертиз у сфері визначення показників якості, фізичних та хімічних випробувань матеріалів, речовин, продукції, об'єктів технологічного та хімічного контролю на відповідність діючим технічним умовам, нормам, державним та міжнародним стандартам України, Європи та США.

Якість наших послуг ми розглядаємо як головну умову забезпечення довіри замовників, репутації незалежної незалежної лабораторії, яка гарантує достовірність результатів випробувань.

Система якості, створена нами, керує всіма процесами, необхідними для розуміння того, яким вимогам повинна відповідати лабораторія, щоб бути здатною надати послуги з випробувань, які задовольнять очікування наших замовників. Політика ІЛ спрямована на досягнення та підтримання високого рівня кваліфікації персоналу. Організація робіт для забезпечення гарантій того, що всі процедури з проведення випробувань були об'єктивними та достовірними.

Керівництво випробувальної лабораторії ТМ «НеоХРОМ» бере на себе відповідальність за реалізацію Політики в галузі якості та вдосконалення системи управління якістю, та заявляє під свою особисту відповідальність, що:

 • ДЛ та її персонал не піддаватиметься адміністративному, фінансовому чи іншому тиску з боку директора, який здатний вплинути на технічні оцінки та результати випробувань продукції;
 • ДЛ не проводитиме таких видів діяльності, які можуть підірвати довіру до незалежності результатів випробувань;
 • Грошова винагорода персоналу, якому доручаються провести випробування не залежатиме від кількості проведених випробувань та їх результатів;
 • Буде виключено будь-який вплив сторонніх осіб або організацій на результати випробувань.

Якість є найважливішою вимогою. Гарантія якості досягається функціонуванням системи керування, яка передбачає:

 • виконання вимог ДСТУ ISO/IEC 17025-2017;
 • достовірність результатів вимірювань та випробувань, що забезпечується адміністративною та фінансовою незалежністю ДЛ від виробників (постачальників) та споживачів продукції;
 • точність вимірювань та випробувань забезпечується своєчасною перевіркою засобів вимірювальної техніки, атестацією виробничого обладнання, створенням нормальних умов для його експлуатації, а також своєчасним технічним обслуговуванням засобів вимірювальної техніки та виробничого обладнання;
 • контроль якості виконання вимірювань та випробувань забезпечується простеженням точності проведення на всіх етапах від реєстрації зразків продукції до видачі затверджених протоколів випробувань;
 • освоєння та втілення нових методик випробувань;
 • удосконалення ефективності системи управління якістю на основі внутрішнього аналізу;
 • завоювання авторитету серед замовників за рахунок незалежності та високого професіоналізму.

Проголошена Політика у сфері якості є обов'язковою для кожного співробітника випробувальної лабораторії.